Cách lập bảng chấm công trong excel

Hình tiếp theo là bảng chấm công hoàn chỉnh: một bảng cân nhắc tổng số giờ nhiều hoạt động mỗi ngày, mỗi tuần của cán bộ ngân hàng làm trong giờ hành chính hoặc là ngoài giờ.

Bắt đầu từ cái cách nhập tiêu đề bảng. Từ dòng hai đến dòng tám chỉ có chữ mà thôi (không có công thức). Dĩ nhiên, bạn có thể định kiểu chữ tùy thích. Nhập chủ đề cho hộp "Tổng số giờ vận hành trong tuần".

88f88648 b9a7 4d46 b241 9554fdef9444 Cách lập bảng chấm công trong excel

Bây giờ sử dụng nhập công thức. Vào ô B9 và nhập =D5. Công thức này sẽ lấy ngày đã và đang trong tuần vẫn được nhập vào ô D5. Vào ô B10, nhập B9+1 rồi sao chép công thức đặc biệt này vào vùng B11:B15. Kế tiếp, nhập thứ trong tuần vào ô C9:C15. Các bạn nên tìm hiểu và định dạng ngày trong cột C để hiển thị ngày rong tuần (Mon, Tue, Wed,…). Muốn thế, chọn ô C9:C15 và chọn Format. Cells. Vào khung hội thoại Format Cells, nhấn mục Number. Chọn Custom rồi gõ dddd trong khung type. Nhấn OK để đóng khung hội thoại này.

Trước khi nhập bất kỳ công thức đặc biệt nào thực hiện xem xét thực tế, bạn nên tìm hiểu và Cần kiểm tra và giá trị thời gian mẫu trong vùng D9:G15. Nếu dùng AM hay PM, nhớ chừa một khoảng trắng trước đó.

Kế tiếp vào ô H9 rồi nhập bí quyết =IF(E9<D9, E9+1-D9,E9-D9)+IF(G9<F9,G9+1-G9,G9-F9)

Giải thích

Phần đầu của công thức đặc biệt tính tổng số giờ khả năng trong buổi sáng bằng cách lấy giờ trong cột E trừ đi giờ trong cột D. Phần đã được tính tổng số giờ hoạt động trong buổi chiều bằng việc với việc lấy giờ trong cột G trừ đi giờ trong cột F. Các hàm IF áp dụng cho trường hợp làm ca ba đến nửa đêm, ví dụ, một người lao động có thể bắt tay vào sản xuất từ lúc 10 giờ đêm và "ăn trưa" lúc 2 giờ sáng. Không có lệnh IF, kết quả công thức đặc biệt sẽ bị âm.

Chép công thức đặc biệt trong ô H9 vào H10:H15. Bây giờ bạn nên tìm hiểu và định dạng những ô này để hiển thị giờ giấc. Đánh dấu vùng H9:H15, chọn Format.Cells rồi nhấn mục Number. Chọn Time trong danh mục Catelogy. Chọn tùy chọn đầu tiên trong các danh mục Type rồi nhấn OK.

Bước kế tiếp là tính tổng số giờ vận hành trong tuần. Vào ô H18, nhập SUM=(H9:H15). Công thức này tính tổng số giờ hoạt động trong trong cột H. Hiên nay nhập vào ô H19 bí quyết =MIN(H18,1+(TIME(40,0,0)). Công thức này giả định rằng một tuần có 40 giờ làm việc, kết quả công thức đặc biệt này sẽ hoặc không cao tổng số giờ đã hoạt động đúng hoặc không cao 40 giờ. Công thức cuối cùng trong ô H20 là H18-H19. Công thức này tính số giờ làm thêm bằng việc với việc lấy tổng số giờ công việc khả thi nhất trừ đi số giờ quy định. Nếu công ty bạn sử dụng một tuần nhiều hoạt động hơn 40 giờ, bạn cần đổi bí quyết trong ô H19.

Còn một bước cần thiết nữa: định dạng giờ ở vùng H18:H20. Vì những ô này ngược lại hiện đảm bảo giá trị giờ lớn hơn 24 giờ nên bạn nên tìm hiểu và trình bày định dạng giờ. Chọn vùng H18:H20, chọn Format.Cells rồi nhấn mục Number. Chọn Custom từ các danh mục Catelory, nhập [h]:mm vào khung Type rồi nhấn OK. Dùng dấu ngoặc vuông cho phần giờ để bảng tính xuất hiện được giá trị mạnh mẽ 24 giờ.

Nguồn giaiphapexcel

Từ khoá liên quan:

  • bảng chấm công 2012
  • bang cham cong nam 2012
  • mau bang cham cong nam 2012
  • mau bang cham cong hang thang
  • bảng chấm công excel